Presentació del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.