Formulari d’Accidents

  LESIONAT

  Nom i cognoms del lesionat

  Correu electrónic

  Adreça

  CP

  Població

  Data de naixament

  Edat

  Telèfon

  DNI

  Data de l’accident

  Lloc de l’accident

  Centre on va anar d’urgències

  Diagnòstic

  Condició

  ConductorOcupantPeató

  DADES DEL VEHICLE QUE ANAVA EL LESIONAT O DEL VEHICLE QUE ATROPELLA AL LESIONAT

  Marca

  Model

  Matrícula

  Companyia d’assegurances

  Número de polissa

  Nom i cognoms de l’assegurat

  DOCUMENTS NECESSARIS A ADJUNTAR

  REBUT VIGENT DE L’ASSEGURANÇA

  INFORME MÈDIC D’URGÈNCIES

  DADES DELS VEHICLES CONTRARIS IMPLICATS A L’ACCIDENT (NO OBLIGATORI)

  Marca

  Model

  Matrícula

  Companyia d’assegurances

  Número de polissa

  Nom i cognoms de l’assegurat

  Acepto la Política de Privacitat

  Acepto

  Per utilitzar el CAPTCHA, és necessari que l'extensió Really Simple CAPTCHA estigui instal·lada.