1. Què són?
  2. Com són?
  3. Quines ruptures pot tenir?
  4. Quin pronòstic tenen?
  5. Quin test específic tenim per diagnosticar una lesió de menisc?

1. Els menisc són fibrocartilags situats sota els cóndils femorals que amortiguen i distribueixen les càrregues sobre els plats tibials.

2. Tenen forma de mitja lluna o de croissant de manera que son més gruixuts del mig i més prims a les banyes, per la qual cosa aquestes es lesionen més. Particularment, el menisc intern és més obert i és menys mòbil i, en canvi, el menisc extern és més tancat i mòbil per la qual cosa es lesiona menys.

3. Les lesions de menisc poden ser varies: Parrot beak o en bec de lloro, horizontal Flap o aleta horitzontal, free-edge fraying o vora lliure desfilada, lesió radial, lesió complexe, lesió vertical longitudinal, lesió horitzontal i, per últim, la lesió en Ansa de galleda o bucket handle tear.

4. Els meniscs són avasculars exceptuant la zona més medial i perifèrica. Per tant, i segons la imatge que acompanya, tenen més bon pronòstic les lesions en la zona vermella (inclús poden ser suturades) que les de la zona blanca.

5. El Test de Mcmurray és un test diagnòstic per determinar si existeix una lesió de menisc.

Enllaç de l’article científic del 2009 sobre la seva validació: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2704345/

 

 

 

 

 

NÚRIA MALLEU MORROS
Fisioterapeuta
Osteópata
Centre FISIOMED