Últimes aportacions amb estudis científics en el camp de la fisioteràpia sobre el tractament de tendinopaties: tendinitis i tendinosis

Posterior al tractament simptomàtic, si volem millorar i regenerar el tendó haurem de treballar amb adaptacions a les càrregues de manera progressiva, segons l’esquema adjuntat a continuació basat en els estudis recents següents:

  1.  Alfons Mascaró, Miquel Àngel Cos, Antoni Morral, Andreu Roig, Graig Purdam, Jill Cook.“Management in tendinopathy: clinical progressions for Aquil·les and Patellar tendinopathy”. Apunts Med Esport. 2018.
  2.  Jill Cook, Eboni Rio, Craig Purdam, M. Girdwooda, Sílvia Ortega-Cebrià, Sean Dockinga”. ‘t’he continuu of tendón pathology: current view and clinical implications’.2017.