• El mètode 5P rep el curiós nom per les 5 “P” de “reeducació ProPiocePtiva Pelvi-Perineal” i es caracteritza per utilizar un TRONC d’equilibri fet de fusta que ens ajudarà a buscar el desequilibri necessari per l’activació muscular reflexe.
  • Va ser dissenyat per la matrona i sexòloga francesa Chantal Fabre-Clergue i és una eina dinàmica i eficaç per a tenir consciència del propi cos, la gestió dels desequilibris musculars, la reprogramació de la postura i el tractament de les disfuncions del sol pelvià.
  • Com hem dit, consisteix en un mètode d’exercicis propioceptius per a tractar músculs perineals i les disfuncions del sol pelvià a través de la postura.
  • S’utilitza el peu com a via d’entrada de la informació que permet fer petites regulacions posturals, posant en joc les fibres tóniques perineals el que permet el seu “despertar” a la vegada que la seva tonificació.
fisio2
  • A través d’aquest mètode també es tracten els músculs abdominals i es reequilibren les tensions musculars de tot el cos, principalment de Diafragma i músculs pélvics (Glutis, Rotadors de maluc, estabilitzadors lumbo-pélvics,…).
fisio3
  • És un mètode que fomenta l’estímul de la cadena de redreçament corporal i la gestió de l’augment de les pressions tóraco-abdominals al tossir, estornudar, agafar un pes, etc.
    Podem treballar amb el tronc tant en l’embaràs com en el post-part (en la 6ª setmana si ha estat part vaginal o en la 8ª si ha estat per cesàrea). Inclús es pot demanar un per tu i fer-ho a casa tots els dies amb una pauta marcada per la fisiterapeuta en els tallers de Mètode 5P Post-part o Mètode 5P embaràs. O evidentment, seguir l’activitat amb el Mètode 5P de manera grupal en el centre.
fisio1