Aquest vídeo ens pauta uns exercicis per treballar la flexibilitat i la mobilitat de totes les articulacions implicades en la pelvis i que conformaran el canal del part; en aquest treball també es tindrà en comptela respiració i la relaxació, portant una especial atenció a les zones que van intervenir en el part.

A Fisiomed podràs trobar :

  • Visites de reconeixement o “ITV”‘s per trimestre on valorarem: postura, dolors, abdomen, diafragma, cervicals, pelvis, malucs, sol pelvic….
  • Pautes d exercici fisic amb una fisioterapeuta de mobilitat, d equilibri, de tonificacio i estirament, de cardio i de sol pelvià. Pautes que podras emportar-te també ler fer a casa.
  • Valoracions post part : cesarees, episiotomies, diastasis abdominal, sol pelvià, incontinencies, dolor,….