Com ha de ser un cicle menstrual normal?

Com ha de ser un cicle menstrual normal?

♀️La seva durada pot ser 22-35 dies del 1°dia del període fins el 1°dia del següent. ♀️El sagnat hauria de durar 2-7 dies, essent els dos primers més abundants. ♀️La quantitat de sangrat pot ser de 50 a 150 gr durant tot el cicle.♀️Sense coàguls. ♀️El dolor NO hauria...